CleanMode_new_edited.png

CLEAN MODE APP

CleanMode_new_1_edited.png
White%20Smartphone_edited.png
1/10

PIERWSZA

POLSKA

APLIKACJA DO

ZARZĄDZANIA

PROCESEM

SPRZĄTANIA

DLACZEGO WARTO?
KORZYŚĆ!

         Wykorzystaliśmy zdobycze nowoczesnych technologii aby znacząco obniżyć koszty zarządzania w Twojej firmie. Nadzór nad dużą ilością personelu i dalekie odległości pomiędzy obiektami to element kosztów pochłaniający miesięcznie w skali całej firmy ogromne środki finansowe. Nasza aplikacja ma za zadanie umożliwić pracę w trybie zdalnym dla osób zarządzających procesami utrzymania czystości. Eliminuje ona takie składniki kosztów jak chociażby koszt paliwa, koszt napraw pojazdów, koszt pracy menadżera pełniącego rolę kierowcy samochodu w czasie dojazdu do obiektu! Mówimy tu łącznie nawet o kilku godzinach dziennie poświęconych na czynność nie związaną z nadzorem nad usługą.

 

Dzięki brakowi konieczności poświęcania dużej części czasu pracy na przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, menadżerowie zyskują możliwość obsłużenia większej ilości zadań. Zadania te mogą być wykonywane jeszcze lepiej z uwagi na otrzymywanie wszystkich informacji dotyczących realizacji procesu utrzymania czystości w obiekcie w czasie rzeczywistym i w obrębie jednej aplikacji!

Funkcjonalności:
Raportowanie w czasie rzeczywistym
Konfiguracja
obiektów
Zarządzanie środkami
trwałymi
Delegowanie obowiązków
Zgłaszanie incydentów na żywo
Wersja desktopowa
dla Menadżera
Pełna kompatybilność z SAP
Możliwość nadawania uprawnień