Jakie są różnice w rodzajach szkoleń?

Zaktualizowano: 19 lip 2021


Dziś taka ciekawostka. Naszło nas, aby opisać pewne ciekawe zjawisko, a właściwie problem we właściwym rozumieniu tego czym jest szkolenie.Zdarza się, że podczas rozmów nasi Klienci mówią nam, że oni sami szkolą swój personel. Po doprecyzowaniu tego enigmatycznego stwierdzenia okazuje się, że mają na myśli przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego lub przeprowadzenie szkolenia produktowego przez dostawcę chemii, lub narzędzi. To też dobrze, ale mamy tu do czynienia z różnymi procesamiDlatego też chcielibyśmy rozwiać wszelkie wątpliwości i krótko opisać te zasadniczo różniące się od siebie rodzaje nauczania.1. Instruktaż stanowiskowy – to rodzaj szkolenia przeprowadzanego przed przystąpieniem pracownika do wykonywania pracy. Ma on na celu przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnie wskazanym stanowisku pracy. Przeprowadzają go bezpośredni przełożeni lub pracodawca, posiadający odpowiednie uprawnienia do jego przeprowadzania. Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w karcie szkolenia w dziedzinie BHP. Takie szkolenie to po prostu obowiązek pracodawcy.2. Szkolenia produktowe – są to szkolenia związane bezpośrednio z prezentacją i sprzedażą produktów. Podczas ich przeprowadzania prezentowane są aspekty techniczne działania określonego produktu z oferty producenta lub dystrybutora. Takie szkolenie to na przykład instruktaż personelu z obsługi konkretnego modelu maszyny czyszczącej lub zastosowanie w praktyce określonego nazwą handlową rodzaju środka chemicznego. Taki rodzaj szkolenia to również prezentacje mające na celu zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu produktów. Często pracodawcy ograniczają się do szkolenia pracowników jedynie w takim zakresie, argumentując to chęcią "niezaśmiecania" głowy pracownika informacjami niepotrzebnymi mu na jego obiekcie. Czy aby na pewno jest to słuszne podejście? Z naszego doświadczenia w branży wynika, że est to o tyle błędne podejście, że automatycznie ograniczmy sobie możliwość wykorzystania takiego pracownika na innym obiekcie, choćby w kryzysowej sytuacji. Mało to razy ktoś nie przyszedł do pracy?3. Szkolenia zawodowe kompetencyjne – (i tu dochodzimy do sedna sprawy) jest to rodzaj szkoleń, dzięki którym zdobywa się gruntowną wiedzę techniczną z zakresu danej dziedziny. Odbywają się one zazwyczaj poza stanowiskiem pracy. Są prowadzone według programu nauczania opracowanego przez wykwalifikowanych trenerów. Uczestnik takiego szkolenia zdobywa od podstaw lub poszerza posiadaną wiedzę i zyskuje nowe umiejętności. Zawierają one część merytoryczną poruszanych zagadnień oraz praktyczne prezentacje technik i metod możliwych do zastosowania podczas wykonywania pracy. Takie szkolenia mogą znacząco wpłynąć między innymi na efektywność pracy personelu jak i na podniesienie poziomu jakości wykonywanej usługi.


Jeśli mówimy o branży cleaningowej, to dzięki takiemu szkoleniu zawodowemu pracownik na przykład będzie sprawnie potrafił odnaleźć potrzebne informacje np. nt. dozowania, przeznaczenia czy konieczności zastosowania środków ochrony indywidualnej na etykiecie produktu lub jego karcie charakterystyki, niezależnie od tego, jaki produkt o konkretnej nazwie handlowej mu się powierzy.Dużo mówi się teraz o motywacji pracowników.
Takie szkolenie może przyczynić się również do skutecznego motywowania, powodując wzrost wydajności i efektywności pracowniczej. Mówiąc krótko pracownik, któremu pracuje się lżej, któremu praca sprawia przyjemność, jest szczęśliwszy. To bardzo szeroki temat, ale wystarczy powiedzieć, że warto, jest szkolić pracowników, gdyż to oni są wizytówką naszej firmy.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie