Finansowanie z KFS!

Zaktualizowano: 24 styWAŻNE! Clean Mode Sp. z o.o. jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:


2.10/00156/2020


Instytucja szkoleniowa – w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, publiczny i niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Korzyścią dla naszych klientów, z tego wynikającą jest możliwość dofinansowania ze środków publicznych szkoleń dla pracowników firm w branży cleaningowej.


Do realizacji tych zadań powołany jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy.


KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy "de minimis" – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.


Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam). Wyjątkiem są tutaj mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia.


Kto przydziela środki?


Środki KFS są przyznawane przez właściwy dla siedziby pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników, z grup szczególnie objętych ryzykiem bezrobocia (choć nie tylko).Każdy PUP we własnym zakresie przydziela budżety i określa terminy naborów i nie ma w związku z tym, jednej konkretnej daty na cały kraj.


Dlatego ważnym jest, jeśli Twoja firma jest zainteresowana taką formą finansowania rozwoju pracowników, abyś sprawdził kiedy te środki zostaną uruchomione w Twoim lokalnym Urzędzie Pracy.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie