Rozwój (w) organizacji

Zaktualizowano: 24 sty


Zasoby ludzkie czy zasoby pracownicze wymagają stałego rozwoju. Jest to podyktowane również tym, że średnia wieku aktualnej kadry pracowniczej w sektorze utrzymania czystości w naszym kraju stale się podwyższa. Nie da się ukryć, że ten proces nie może wiecznie trwać, a więc w interesie rynku jest, aby przyciągać i kształcić nowych pracowników.

W wielu zachodnich firmach w branży cleaningowej szczegółowo monitoruje się proces kształcenia, aby móc doskonalić i rozszerzać ogół wiedzy organizacji jako jedną ze zmiennych wykorzystywanych do oceny osiągania celów przez przedsiębiorstwo.


Technika kształcenia online, czyli na odległość, od lat przynosi bardzo pozytywne oceny wśród firm zagranicznych,


To równięż dlatego, że gwarantuje nie tylko szkolenie na równie wysokim poziomie co stacjonarne, ale co jeszcze ważniejsze w krótkim czasie i przy mniejszych nakładach finansowych. Nie do przecenienia jest fakt, iż takie szkolenie odbywa się w warunkach najwyższej dostępności i bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach okazuje się to być nad wyraz ważne.


Bycie online to dziś codzienność.


Po pandemii bycie online będzie pewnie już chlebem powszednim na każdym szczeblu organizacji firmy. Oczywiście nadal często spotkać się można z sytuacjami, gdzie pracownicy mają ograniczony dostęp do Internetu, czy urządzeń mobilnych umożliwiających komfortowe odbycie szkolenia, ale coraz częściej, w związku z potrzebą szerszego wykorzystywania różnych cyfrowych systemów do zarządzania, firmy wyposażają swoje obiekty w tablety czy laptopy.

Ta cyfrowa zmiana dzieje się na naszych oczach.

To dlatego również, że e-learning w organizacjach powoli staje się praktyką, a wiele firm samodzielnie tworzy takie platformy dla własnych potrzeb.Ocena skuteczności każdego szkolenia powinna zwieńczona być testem wiedzy, który wskazuje na postępy uczestników, a zarazem trenerów w tym zakresie.


Jak to?


Dlatego, że szkolenia w formie e-learningu nie kolidują z funkcją Trenera w organizacji, a wręcz mogą być one doskonałym narzędziem wspierającym go w jego codziennej pracy.


W jaki sposób?


Doskonała większość certyfikowanych trenerów, z którymi rozmawiamy i współpracujemy, deklaruje pewne znużenie nieustannym szkoleniem pracowników liniowych, z podstawowych zagadnień. Jest to w pewnym stopniu tzw. "klątwa wiedzy" sprawiająca, że takie tradycyjne szkolenia mogą nie być za każdym razem przeprowadzane w równie interesujący sposób, czy z równą dokładnością. W żadnym razie nie jest to spowodowane niechęcią trenerów, a typowym, opisanym przez naukę zjawiskiem dotyczącym wszystkich osób na określonym poziomie wiedzy. Konkretnie chodzi o sytuację, w której osoba posiadająca określoną wiedzę nie potrafi się postawić w roli osoby, która danej wiedzy nie posiada. W ten sposób, szkolenia na poziomie stricte podstawowym, przeprowadzane w formie online mogą nie tylko ułatwić pracę trenerów, poprzez odciążenie ich z bardzo powtarzalnych czynności co pozwoli im zająć się tematami bardziej wymagającymi, ale też w znaczący sposób podnieść jakość procesu kształcenia w organizacji jako całości. Dodatkową korzyścią płynącą z takiego stanu rzeczy jest fakt, że sam trener też musi dbać o doskonalenie swojego poziomu wiedzy i tym samym podnosić jakość wiedzy, którą jest w stanie się dzielić.


Trenerzy i efekty ich pracy również podlegają ocenie.


W końcu trener i jego osiągnięcia również podlega (a przynajmniej powinni podlegać) określonej ocenie, a w interesie jego i organizacji jest, aby przedsiębiorstwo się rozwijało i osiągało coraz lepsze wyniki. Dlatego e-learning i jego rola nie powinna być marginalizowana, gdyż jest on ogromnym ułatwieniem w zakresie implementowania niezbędnej dla personelu wiedzy oraz pomocą w pracy trenera. Organizacja świadoma swoich potrzeb i możliwości może na takiej współpracy jedynie dużo zyskać.


Dlaczego?


Szkolenia sprzyjają pozytywnej motywacji pracowników do zaangażowania, wytrwałości w rozwijaniu kompetencji i codziennej pracy.


Jak?


Zdobyta wiedza ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, co podnosi poziom satysfakcji personelu. Efektem tego jest obniżenie wskaźnika rotacji personelu.


Tutaj ważnym indykatorem staje się ocena osób szkolonych po zakończeniu szkolenia i w dłuższych okresach czasowych po nim, gdyż potwierdza to długoterminowy wpływ szkolenia na efekty pracy na obiektach.


szkolenia cleaningowe

Obiektywne podsumowanie szkolenia w formie przeprowadzonego testu jako wskaźnik rozwoju kadry pomaga przy ocenach pracowników na danym szczeblu, jego właściwym doborem do stanowiska, awansem oraz niestety czasem ... zwolnieniem.


I tu ponownie wracamy do bardzo ważnej roli trenera w organizacji, który posiadając szeroką wiedzę nt. procesu kształcenia pracowników jest w stanie indywidualnie zaopiniować każdy przypadek, a tym samym wyważyć czy określone postępy są wynikiem niedostosowania formy kształcenia do możliwości percepcyjnych danej osoby, czy też niechęci do pracy i braku zaangażowania. Dlatego wyżej wymieniony wynik testu wiedzy jest obiektywnym, ale nie powinien być jedynym wskaźnikiem branym pod uwagę w procesie oceny pracownika. Jednakowoż organizacja, która nie szkoli i takiej oceny nie dokonuje, coraz częściej pozostawać będzie w tyle, zarówno kontekście oceniania przez potencjalnych klientów (a tych coraz częściej interesuje to jak dbamy o nasz zespół) jak i samych aktualnych i potencjalnych pracowników.

Pamiętać tutaj należy, że o ile same firmy cleaningowe między sobą rywalizują, to ich pracownicy, szczególnie ci liniowi już kompletnie tego nie robią.


Wieść o tym, że któraś z firm oferuje lepsze warunki zatrudnienia, zawsze rozchodzi się po lokalnym rynku z prędkością błyskawicy. 

Daj znać, jakie jest Twoje zdanie!

Udanego dnia Ci życzę.

Wojtek.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie